Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ - ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ - ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ Σ.1
 
st.parthenios

Ὁ Ἅγιος Παρθένιος
Ὁ Ἅγιος Παρθένιος γεννήθηκε τό 318 στὰ χρόνια τοῦ Μ. Κωνσταντίνου. Ἔγινε μοναχὸς καὶ μετὰ χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος Λαμψάκου καὶ ἔλαβε μέρος στὴν Α’ Οἰκουμενικὴ Σὺνοδο τῆς Νικαίας.
Ὁ Θεὸς βραβεύοντας τοὺς ὑπὲρ τῆς Πίστεως ἀγώνας του, τοῦ ἔδωσεν ἰδιαίτεριν χάριν κατὰ των δαιμόνων. Ἔτσι ἀπὸ τὴν ἐποχὴν τῆς κοιμήσεώς του μέχρι και σήμερα, ὅσοι ἀδελφοὶ προσβάλλονται ἀπὸ ἀκάθαρτα πνεύματα μποροῦν μὲ βεβαιότητα νὰ βοηθηθοῦν ἀπὸ τὸν ἅγιον μας, διαβάζοντας με πίστιν τὴν θείαν του παράκλησιν καθημερινῶς.
Οἱ δαίμονες φρίττουν, ἀδελφοί ἐμπρὸς εἰς τὴν δύναμιν τοῦ ἁγίου Παρθενίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου