Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΑΜΨΑΚΟΥ

Προσευχή στον Άγιο Παρθένιο Λαμψάκου


 Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν
Θεοφόρε Ἱεράρχα τοῦ Χριστοῦ, Ἅγιε Παρθένιε, ὁ τῆς Λαμψάκου πανθαύμαστος ποιμήν καί πάσης τῆς Ἐκκλησίας λύχνος φαεινότατος˙
ὁ Ἀποστολικοῖς χαρίσμασι θαυμαστωθείς, καί πλείστους εὐεργετήσας διά τῆς ἐν σοί τοῦ Παρακλήτου χάριτος καί δυνάμεως˙ ὁ νοσοῦντας θεραπεύσας, καί παραλύτους συσφίγξας, καί πάντων τῶν αἰτούντων τάς αἰτήσεις πληρώσας, πρόσδεξαι δεόμεθα, συμπαθέστατε Πάτερ, τήν παροῦσαν ἡμῶν δέησιν, καί πλήρωσον χαρᾶς καί εὐφροσύνης τάς καρδίας ἡμῶν.
Ἴασαι τόν πάσχοντα δοῦλον σου (ὄνομα ἀσθενούς - ἀσθενῶν) τόν προσελθόντα μετά πίστεως τῆ χάριτί σου. Κατάργησον καί ἀνενέργητον ποίησον τῆς ἀντικειμένης τοῦ σκότους δυνάμεως τήν κατ’ αὐτοῦ ὀλέθριον ἐνέργειαν. Ἀνόρθωσον αὐτόν ἀπό κλίνης ὀδυνηρᾶς ἐπελθοῦσης ἀσθενείας καί συνοχῆς, πάσης μαγείας καί γοητείας, καί τερατείας, καί βασκανίας, καί πάσης ἄλλης κακοτρόπου ἐπιβουλῆς καί μανίας διαλύων τάς συστροφάς καί καταργῶν τάς ἐπινοίας καί ἐπηρείας καί μηχανίας, τῆ ἀοράτω ἐπισκιάσει τῆς ὀξείας βοηθείας σου, Πάτερ. Σύ τῶν ἀκαθάρτων πνευμάτων τήν ἰσχύν κατήσχυνας˙ σύ τό χαλεπώτατον πάθος τοῦ καρκίνου ἐθεράπευσας˙ σύ ἐν σημείοις τε καί τέρασι καί ποικίλαις δυνάμεσι παρά Θεοῦ ἐδοξάσθης, δεδοξασμένε καί θαυματουργέ Πάτερ˙ σύ καί νύν ἐπάκουσον τῆς δεήσεως ἡμῶν καί δός τῶ πάσχοντι καί νοσοῦντι ἱκέτη σου τήν κατ’ ἄμφω ὑγείαν, εἰρήνην οὐρανόθεν καί βίον σεμνόν, πορευομένω ἐν ταῖς τρίβοις τοῦ Θείου θελήματος, πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ˙ ἵνα διά σοῦ τυχών τοῦ Θείου ἐλέους, δοξάζη τό πανάγιον ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τῆς μιᾶς Θεότητος καί βασιλείας εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν.

Σύγχρονα θαύματα του Αγίου Παρθενίου Λαμψάκου στην Θεσσαλονίκη.


Ο αναγνώστης του ιστολογίου Παναγιώτης Χατζής από Θεσσαλονίκη μας απέστειλε το παρακάτω κείμενο με σύγχρονα θαύματα του Αγίου Παρθενίου Λαμψάκου, με την παράκληση να τα δημοσιεύσουμε για πνευματική ωφέλεια των πιστών.
AG.PARTHENIOS
Σήμερα στην ιδιαίτερα κρίσιμη πνευματική εποχή ο κόσμος επιζητεί περισσότερο ένα θαύμα και εναποθέτει τις ελπίδες του στον Παντοδύναμο Θεό.Εδώ στον Ιερό ναό του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου Θεσαλονίκης το τελευταίο διάστημα συμβαίνουν όλο και περισσότερα θαύματα σύμφωνα με τις καταθέσεις ανθρώπων που τα έχουν βιώσει και είναι αναμφισβήτητα.
Ο Άγιος Παρθένιος επίσκοπος Λαμψάκου,ένας άγιος του 3 μ.Χ. αιώνος,έχει εμφανιστεί σε αρκετούς στο εξομολογητήριο του ναού και είτε τους ελευθέρωσε από το δαιμόνιο που τους ενοχλούσε η τους γιάτρεψε από την ασθένεια τους.
Η <<πρώτη γνωριμία>> έγινε με τον π. Δ.Β. όπου ένα βράδυ ενώ του μιλούσε απέναντι από μία εικόνα του,μετά
την προσευχή του εκείνος του ανοιγόκλεινε τα μάτια και του χαμογέλασε,δείχνοντας του την ολοζώντανη του παρουσία.
Έπειτα έχουν συμβεί πολλά θαύματα και θεραπείες τα οποία καταγράφονται παρακάτω:
1)Η κυρία Δήμητρα μητέρα 4 παιδιών στην Θεσσαλονίκη έπασχε από καρκίνο του και δεν ήταν άνθρωπος της εκκλησίας.Της μίλησε κάποιος συγγενής της για τον Άγιο που είναι και προστάτης των καρκινοπαθών και πίστευε σιγά σιγά,ήρθε στην εκκλησία και με τον καιρό και κάτω από το πετραχήλι του ιερέα έγινε το θαύμα και έγινε τελείως καλά.Έκτοτε ομολογεί το θαύμα που αξιώθηκε να βιώσει,μετανόησε και από αίσθημα εκτίμησης και πετραχήλι έρχεται οικοιοθελώς και χωρίς αμοιβή και καθαρίζει την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου.
2)Μια νεαρή κοπέλα που είχε δαιμόνιο κάποια μέρα πριν την τελευταία πρωτοχρονιά σε ώρα εξορκισμού της εμφανίστηκε ο Άγιος ζωντανότατος στο εξομολογητήριο της πήρε το δαιμόνιο και της είπε:Πήγαινε παιδί μου και μην ξανααμαρτήσεις.
3)Επίσης πολλοί τον βλέπουν στον Ναό να έρχεται σε εκτυφλωτικό φως να τους ευλογεί και να τους χαμογελάει θέλοντας  να τους ενθαρρύνει στα βάσανα.
4)Σήμερα έγινα γνώστης και ενός θαύματος στην Κύπρο.Ο κύριος Ανδρέας που κατάγεται από
το χωρίο Τρούλλοι της Λάρνακας έμαθε ξαφνικά πως είχε καρκίνο.Βρισκόμενος στο κρεβάτι του νοσοκομείου στις 6 Φεβρουαρίου παραμονή της γιορτής του Αγίου έβλεπε τηλεόραση και ανέφερε σε μία εκπομπή για τον Αγ. Παρθένιο και ότι είναι προστάτης των καρκινοπαθών,από εκείνη την στιγμή μπήκε μέσα στην καρδιά του όπως αντιλαμβάνεστεκαι ξεκίνησε να τον παρακαλάει να τον θεραπεύσει όπως και έγινε.Με χαροποίησε ίδιαιτερα το γεγονός ότι μου είπε ο γιος του ο Θεοφάνης με την παρέα του σήμερα που προσκύνησαν στον Ναό του Αγίου Δημητρίου,έπειτα από προσκυνηματική επίσκεψη στο Άγιο Όρος,ότι με την επιθυμία και την στήριξη του χωριού και την σύμφωνη γνώμη του Μητροπολίτη τους θα χτίσουν Ναό του Αγίου μας.
5)Επίσης στο πρώην εγκαταλελειμένο κελί της Μεγάλης Παναγίας κοντά στην Μονή Κουτλουμουσίου κατόπιν αποκάλυψης επιθυμίας του Αγίου και της Θεοτόκου(που είδε ένας εργάτης στο κελί εν ώρα παρακλήσεως και ξέσπασε σε κλάματα) χτίζεται παρεκκλήσιο του.
Όλα αυτά ίσως αποτελούν παράλογα η ψεύτικα σενάρια αλλά γι’αυτούς που τα έχουν ζήσει και για εμάς που τα καταθέτουν καθημερινώς είναι αδιάψευστα και μας μεταφέρουν ξανά το ηχηρό μήνυμα του Θεού ότι μας αγαπάει όλους και δεν πρόκειται να μας εγκαταλείψει ποτέ,αλλά περιμένει την μετάνοια μας.
Ασφαλώς όλες αυτές τις μαρτυρίες τις μαζεύουμε ενυπόγραφες και όποια στιγμή κρίνει ο Θεός και ο Άγιος θα εκδοθούν.
Παναγίωτης Χατζής.
Σημείωση.Όποιος επιθυμεί να καταθέσει μαρτυρίες για θαύματα του Αγίου Παρθενίου να έλθει σε επαφή με τον κ.Παναγιώτη Χατζή δια μέσου του ιστολογίου μας.
ΒΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΑΜΨΑΚΟΥ
Ο πρώτος βιογράφος του Αγίου ήταν ένας αγράμματος που λέγεται Κρυσπίνος και δυστυχώς έγραψε πολύ περιληπτικά τον βίο του.Για την ζωή του υπάρχουν 5 κώδικες που δεν έχουν καμία διαφορά στο περιεχόμενο εκτός από κάποιες ονομασίες που οφείλονται μάλλον στις αντιγραφές.
Ο Άγιος Παρθένιος γεννήθηκε το 318 στην Μελιτούπολη της Μ. Ασίας,επί Μ. Κωνσταντίνου,όπου ο πατέρας του Χριστόδουλος και όχι  Χριστοφόρος όπως  κάποιοι λανθασμένα γράφουν,ήταν διάκονος.Για  την μητέρα του δεν υπάρχει κάποια πληροφορία.Ο Άγιος δεν απέκτησε υψηλή μόρφωση αλλά από μικρό παιδί  ανατράφηκε << εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου>>.Ήταν επιμελέστατος ακροατής και αναγνώστης της Αγίας Γραφής και αναφέρεται πως ξεκίνησε να θαυματουργεί από την ηλικία των 18 ετών λόγω της μεγάλης ταπείνωσης του.Ήταν πολύ απλός και ιδιαίτερα ελεήμων.Αγαπούσε το ψάρεμα και   ότι ψάρευε από μια λίμνη δίπλα στην Μελιτούπολη , το πουλούσε και μοίραζε τα χρήματα στους φτωχούς για να τον ελεήσει και αυτόν ο Θεός.Η φήμη του άρχισε να εξαπλώνεται καθώς έκανε καλά πολλούς χειμαζομένους υπό πνευμάτων ακαθάρτων ,πριν ακόμα χειροτονηθεί.Είχε λάβει από τον Θεό αυτό το χάρισμα από μικρή σχετικά ηλικία.Ο επίσκοπος Μελιτουπόλεως  Φιλητός μαθαίνοντας για τον ταπεινό Παρθένιο τον προσκαλεί και έπειτα από πολλές πιέσεις τον πείθει και τον χειροτονεί  Πρεσβύτερο,παρόλο που δεν το ήθελε γιατί έλεγε πως είναι ανάξιος.Ο Κρυσπίνος αναφέρει χαρακτηριστικά:<<Όταν ουν έλαβεν την θείαν χάριν εις την ψυχήν αυτού δαψιλέστερον,ετέλη καθ’εκάστην  άπειρα θαύματα,ότι ο Κύριος ηθέλησε να τον δοξάση και εδώ κατά την αυτού αψευδεστάτην υπόσχεσιν και να θεραπεύση διά μέσου αυτού πολλούς πάσχοντας>>.Από τα πολλά θαύματα που έκανε δυστυχώς μόνο ελάχιστα μας γνωστοποιεί ο Κρυσπίνος.Μια μέρα καθώς περπατούσε στον δρόμο  συναντάει κάποιον που χτυπήθηκε στο μάτι από ταύρο και το κρατούσε προσπαθόντας να βρει κάποιον να τον βοηθήσει.Φρικτό θέαμα.Τον λυπήθηκε ο άγιος και αφού προσευχήθηκε το έβαλε με πολύ προσοχή και το σταύρωσε με αγιασμό.Σε τρεις ημέρες δεν υπήρχε σημάδι.Μία γυναίκα που είχε καρκίνο στα απόκρυφα σημεία του σώματος, πήγε να τον βρει και έπεσε στα πόδια του να τον παρακαλέσει να την θεραπεύσει.Την σταύρωσε μόνο και αμέσως έγινε καλά.Αφού έμαθε ο Μητροπολίτης Κυζίκου Ασχόλιος για τον θαυματουργό ιερέα Παρθένιο τον προσκαλεί αποσκοπόντας να τον χειροτονήσει Επίσκοπο της ειδωλολατρικής Λαμψάκου που βρίσκεται στον Ελλήσποντο.Αφού πλέον έγινε επίσκοπος με την υποδειγματική του αγάπη,τις προσευχές ,τις νηστείες,τις νουθεσίες του και τα θαύματα που επιτελούσε κατάφερε να βαπτίσει τους Λαμψακηνούς.Έπειτα ήθελε να καταστρέψει όλα τα είδωλα και να κτίσει ναό προς τιμήν του Παντοκράτορος Χριστού.Έτσι αφού επισκέφτηκε τον Αυτοκράτορα Μ. Κων/νο και πήρε την άδεια του καθώς και χρυσό που του έδωσε επιστρέφει,καταστρέφει όλα τα είδωλα και ξεκινάει την ανέγερση του μεγαλοπρεπούς ναού.Κάποια μέρα τον επισκέπτεται ένας που ήταν δαιμονισμένος και δεν το γνώριζε κανείς,μόνο ο  θεοφώτιστος άγιος το κατάλαβε.Το δαιμόνιο εξοργίστηκε και ‘’επιτέθηκε’’ φραστικά  στον ταπεινόφρων δεσπότη που το επιτίμησε:<<Κατοικώ σε αυτόν απ’όταν ήταν παιδί και μόνο εσύ με κατάλαβες.Αν με βγάλεις που να πάω…>>Ο άγιος τον ελευθέρωσε και ο δαίμονας είπε πως μόνο που σε βλέπω καίγομαι.Ο άνθρωπος ευχαρίστησε τον Άγιο.Λίγες μέρες μετά το κτίσιμο του ναού βρήκε ο άγιος μια πλάκα κατάλληλη για αγία τράπεζα και έστειλε κάποιον Ευτυχιανό με άμαξα για να την πάρει.Ο διάβολος που προσπάθησε να εμποδίσει τον Ευτυχιανό,κατάφερε να παρασύρει την άμαξα με τόση ταχύτητα και σκότωσε τον οδηγό .Ο άγιος πήγε και προσευχήθηκε και ανέστησε τον Ευτυχιανό.Αφού τον ευχαρίστησε πήγαν και τοποθέτησαν την πλάκα.Και αυτό φυσικά διαδόθηκε και όσοι είχαν άρρωστους που δεν θεραπεύονταν,τους πήγαιναν και γίνονταν υγιείς.Όσον αφορά τα θαύματα του που σχετίζονται με δαιμονισμένους  κάνει λόγο ο βιογράφος για πολλές περιπτώσεις,μας λέει και εννιά ονόματα γυναικών μεταξύ αυτών που ελευθερώθηκαν αλλά θέτει ως επίκεντρο την περίπτωση του νεαρού Μίκονος που ήταν γιος ιερέα.Ο Θεός που παιδαγωγεί και δεν είναι τιμωρός,επέτρεψε για ψυχική ωφέλεια να δοκιμαστεί μετά από τις δεήσεις των γονέων του για να Τον φωτίσει.Αφού τον πήραν, πήγαν στον άγιο και τον παρακάλεσαν να τον θεραπεύσει,όπως και έγινε.Κάποιος άλλος παράλυτος με ένα λόγο του αγ. Παρθενίου έγινε καλά.Ο Σύρος Αδάμας που είχε δαιμόνιο και σκοτώθηκε αφού έπεσε από την στέγη του ναού,αναστήθηκε και ελευθερώθηκε από τον δαίμονα.Άλλος ασθενής,ο Μαξιμιανός από την Βυζίη,που πήγε στον ναό με τους γονείς του και πέθανε μετά από λίγη ώρα επίσης αναστήθηκε με θαύμα του αγίου.Επίσης μια γυναίκα άρρωστη,ένας σχιζοφρενής και ένας που είχε πρόβλημα στα πόδια,από σατανικές ενέργειες όλα αυτά,θεραπεύτηκαν.Εντυπωσιακή είναι και η θεραπεία του φιλάργυρου Αρχιερέως της Ηράκλειας που μετανόησε και μοίρασε όλο το χρυσό που είχε πάρει από φτωχούς ανθρώπους.Έχουμε ακόμη μια θεραπεία παραλυτικού στην Ηράκλεια.Επίσης ευλόγησε τα χωράφια του αρχιδιακόνου του,Υπατιανού,που του είπε κιόλας:<<Μη λυπάσαι ότι πάντα δυνατά τω πιστεύοντι>>.Κατόπιν γνώριζε με το χάρισμα που είχε και ενημέρωσε τον αρχιδιάκονο του πως σε λίγες μέρες θα διαδεχτεί τον Μητροπολίτη Ηρακλείας.Αφού κιόλας  μάζεψε ότι είχε στα χωράφια του ο Υπατιανός  τον κατάλληλο καιρό,τα πήγε στον άγιο ως δείγμα ευγνωμοσύνης και τον προέτρεψε να τα μοιράσει στους φτωχούς.Ο θαυματουργός Παρθένιος εκοιμήθη στις 7 Φεβρουαρίου,που τιμάται,αγνώστου έτους  και έταφη έξω από τον μεγαλοπρεπή ναό του Παντοκράτορος που ανήγειρε.Παρόντες στην ταφή του αγίου ήταν ο Μητρ. Ηρακλείας Υπατιανός,ο Κυζίκου, ο Μελιτουπόλεως και ο Παρίου,όπως και πολλοί άλλοι.
Αυτός είναι ο βίος του προστάτη των καρκινοπαθών αγίου Παρθενίου,ο οποίος θαυματουργεί ιδιαίτερα και στις μέρες μας και πολλές φορές σε ανθρώπους που δεν τον γνωρίζουν και δεν είναι κοντά στον Θεό, όπως οι ίδιοι μαρτυρούν και όμολογούν και ενυπογράφως μάλιστα.Διότι στη σύγχρονη εποχή τα θαύματα είναι για πάρα πολλούς ψεύτικα και παράλογα σενάρια και σαφώς αμφισβητούνται ..Πρέπει να πω ότι έχουν εκδοθεί 2 εξαιρετικά βιβλία της φιλολόγου κ . Μαρίας Μελετίου-Μακρή που ασχολούνται με τον άγιο:Ένας παλαιός άγιος ζωντανός ανάμεσα μας και Ο Θεραπευτής των ασθενειών του αιώνα μας.Σε επόμενο άρθρο θα αναφερθώ σε σύγχρονα θαύματα του.