Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

ΜΙΚΡΟ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑΜΙΚΡΟ

ΜΙΚΡΟ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΗΝ ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ
ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἑορτάζεται 2 Φεβρουαρίου
Μετὰ τὸν Πολυέλεον

 Κάθισμα. Ἦχος δ'. Κατεπλάγη Ἰωσὴφ

Νηπιάζει δι' ἐμέ, ὁ Παλαιὸς τῶν ἡμερῶν,
καθαρσίων κοινωνεῖ, ὁ καθαρώτατος Θεός,
ἵνα τὴν σάρκα πιστώσῃ μου, τὴν ἐκ Παρθένου.
Καὶ ταῦτα Συμεὼν μυσταγωγούμενος,
ἐπέγνω τὸν αὐτόν, Θεὸν φανέντα σαρκί,
καὶ ὡς ζωὴν ἠσπάζετο, καὶ χαίρων,
πρεσβυτικῶς ἀνεκραύγαζεν·
Ἀπόλυσόν με· σὲ γὰρ κατεῖδον,
τὴν ζωὴν τῶν ἁπάντων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου