Κυριακή, 11 Αυγούστου 2013

Άγιοι Φώτιος και Ανίκητος

Στις 12/08/2013 εορτάζουν.

Άγιοι Φώτιος και Ανίκητος
Άγιοι Πάμφιλος και Καπίτων
Όσιος Παλάμων...
Άγιοι Δώδεκα Στρατιώτες Μάρτυρες από την Κρήτη
Όσιος Κάστωρ
Όσιοι Σέργιος και Στέφανος.

Νηστεία.

Απολυτίκια.

Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου, καθὼς ἠδυναντο. Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις
τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι.

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Θείας πίστεως, τὴ συμφωνία, τὴν οἰκείωσιν, τῆς συγγενείας, δι' ἀγώνων ἱερῶν ἐλαμπρύνατε, θεομακάριστε Μάρτυς Ἀνίκητε, σὺν τῷ Φωτίῳ φωτὸς τῷ θεράποντι. Ἀλλὰ αἰτήσασθε, δοθήναι πταισμάτων ἄφεσιν, τοὶς μέλπουσιν ὑμῶν τὴν θείαν ἄθλησιν.
Δείτε περισσότερα
Στις 12/08/2013 εορτάζουν.

  Άγιοι Φώτιος και Ανίκητος
  Άγιοι Πάμφιλος και Καπίτων
  Όσιος Παλάμων
  Άγιοι Δώδεκα Στρατιώτες Μάρτυρες από την Κρήτη
  Όσιος Κάστωρ
  Όσιοι Σέργιος και Στέφανος.

Νηστεία.

Απολυτίκια.

Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου, καθὼς ἠδυναντο. Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις
τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι.
 
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Θείας πίστεως, τὴ συμφωνία, τὴν οἰκείωσιν, τῆς συγγενείας, δι' ἀγώνων ἱερῶν ἐλαμπρύνατε, θεομακάριστε Μάρτυς Ἀνίκητε, σὺν τῷ Φωτίῳ φωτὸς τῷ θεράποντι. Ἀλλὰ αἰτήσασθε, δοθήναι πταισμάτων ἄφεσιν, τοὶς μέλπουσιν ὑμῶν τὴν θείαν ἄθλησιν.
·

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου